Skip to content Skip to footer

Zařídili jsme systémovou změnu doručování listin v celé Praze

Aby mohla klientka začít stavět, zařídili jsme systémovou změnu na území celého hlavního města.

Úryvek z usnesení kriminální policie České republiky:

Nejprve je potřeba říci, že rodinná vila není v žádném ohledu v rozporu se zájmy občanů. Zcela respektuje územní plán, všechny regulativy i okolní zástavbu. Bude stát v odstrčené uličce a téměř na ni nebude vidět. 

Potíž byla spíše v tom, že městská část svým odvoláním požadovala po klientce nemalé investice do místní infrastruktury. A klientka se odmítla nechat vydírat. 

Rozběhl se tedy případ, ve kterém městská část tvrdila, že jako účastník řízení převzala rozhodnutí o společném povolení později, než ho fakticky převzala. A byla ochotná pozměnit i úřední dokument v klientčině spisu, aby si pro svoje tvrzení obstarala důkaz.

Výsledek srovnatelný s rozhodnutím ústavního soudu

Pokud se pohybujete v prostředí pražského stavebnictví, víte že podobné opatření, tzn. plošná změna administrativy na území Prahy, je opatření ojedinělé spíše nemožné.  A dá se přirovnat k situaci, kdy ústavní soud rozhodne o neplatnosti vyhlášky obce. 

V našem případě k němu vedla téměř chirurgicky přesná, intenzivní práce, kdy bylo potřeba vážit každé rozhodnutí. A předvídat každý následný krok protistrany.

Ofenzivu jsme vedli na mnoha frontách

Poté, co se na nás klientka obrátila, bylo nezbytné zjistit, v jakém stavu celý případ aktuálně je. Oficiální část byla známá, ale zákulisní tahy nebyly na první pohled zřejmé.

Brzy se ale ukázalo, že magistrát HMP je, zcela v rozporu se správním řádem, pravděpodobně připravený zrušit klientčino pravomocné stavební povolení. To jsme nemohli dovolit a rozjeli hned několik linií protiútoku.

Předně jsme se zaměřili na chyby, které dělala městská část v interpretaci správního řádu a nekompromisně jsme šli po každé z nich, abychom dokázali, že odvolání městské části skutečně bylo podáno opožděně. 

Z archivu jsme vytáhli usnesení zastupitelstva městské části o způsobu doručování listin a konfrontovali ji s jejím nedodržováním.

Poukazovali jsme na komplexnost celého problému i nebezpečí soudních sporů s podobně poškozenými staviteli v budoucnosti.

Podali jsme řadu stížností na jednání konkrétních úřadů.

A požádali jsme o přezkum některých správně právních postupů v rámci celého stavebního řízení.

Zaangažovali jsme do případu ministerstvo pro místní rozvoj. 

A ve vhodnou chvíli jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele, pro padělání a pozměnění veřejné listiny.

Využili jsme všechny kličky správního řádu, abychom úřadu uzavřeli důležité únikové cesty. Krok po kroku jsme utahovali pomyslnou smyčku. 

A nakonec jsme vyhráli!

Postarali jsme se Pražákům o spravedlivý způsob doručování listin

Klientce bylo potvrzeno pravomocné stavební povolení. A o to nám šlo v první řadě.

Vzrůstajícím tlakem jsme se ale postarali i o systémovou změnu v doručování dokumentů na území celého hlavního města. A Pražanům jsme zařídili spravedlivý způsob doručování listin, který městským částem neumožňuje manipulovat s termíny doručování a díky tomu blokovat další projekty žádající o stavební povolení. 

Trestní věc podezření ze spáchání trestných činů poškození cizích práv byla nakonec odložena s vysvětlením, že se nejednalo o úmysl, ale chybu. V tom okamžiku už na výsledku trestního oznámení ale nijak nezáleželo. O skutečně důležité okolnosti už bylo postaráno. 

Životní investice klientky byla ochráněna

Původní odvolání městské části bylo od začátku zcela na vodě, její argumenty nebyly relevantní a městská část to dobře věděla. Možná i proto sáhla k prostředkům za hranou zákona a neměla problém pozměnit dodejky v klientčině spisu. 

Byli jsme si tedy od začátku poměrně jistí, že kdyby se spor dostal až k soudu, vyhráli bychom ho.

Naše klientka by ale i tak byla v těžké situaci. Soudní tahanice by ji připravily o 5-7 let času a její dům i životní investice do lukrativního pozemku v centru Prahy, by byla ve vážném ohrožení. 

Jsme proto velmi rádi, že se nám přesně zacílenými kroky nakonec podařilo její majetek ochránit.

Dnes už se na pozemku mohutně staví a majitelé počítají, že se budou na Vánoce stěhovat do nového domova.

Chcete stavět vilu, nebo bytový projekt? A potřebujete multidisciplinární podporu? Nečekejte. Ozvěte se, co nejdříve.

DAVID ARCHITEKTI CONSULTING


Právo a architektura se spojily,
aby váš projekt proměnily ve skutečnost
AdresA

nám. 14. října 1278/1

Praha 5 – Smíchov

Kontakt

studio@davidarchitekti.cz

+420 299 140 550

DAVID ARCHITEKTI CONSULTING © 2024. All Rights Reserved.