Skip to content Skip to footer

Pro malé a střední developery

Multidisciplinární tým na vaší straně

Jste investor
a chcete precizně připravit celý projekt?

Rozumíme, že vaším hlavním cílem je prosazení a realizace developerského projektu. 

Proto vám nabízíme multidisciplinární tým a komplexní službu, která pomůže identifikovat potenciální problémy a slabiny chystaného projektu. 

Umožní minimalizovat časové průtahy a tím eliminovat vícenáklady a celkové zdražování projektu. 

Postará se, abyste se dokázali drtivé většině problémů vyhnout nebo je co nejefektivněji vyřešit.

Kauzy, za nimiž stojíme, jsou dokladem

Celou svoji profesní karieru se věnujeme projektování, stavařině i potřebné legislativě. Máme za sebou vlastní developerský projekt, dlouhou řadu vyhraných právních sporů i armádu kvalitních specialistů, špičkových odborníků ve svých oborech, se kterými spolupracujeme desítky let.

Všichni jsou připraveni pracovat ve váš prospěch.

Podrobná právní analýza upozorní na budoucí problémy

Vždy je nejprve nezbytné vyloučit všechna hrozící rizika a potenciální blokátory, které by vás později stály násobné množství času i nesmyslné vícenáklady. 

Proto standardně začínáme podrobnou právní analýzou. 

Procházíme například všechny archivy, nestandardní změny majitelů pozemku v historii, podrobné vlastnické vztahy v případě velkých areálů nebo pozemkových souborů. Prověřujeme sousedské vztahy, hranice pozemků, povodňové plány. Studujeme dlouhodobě plánovanou podzemní i pozemní infrastrukturu v místě budoucí stavby, ekologické zatížení pozemku, ochranná pásma, plánované liniové stavby a mnoho jiného. 

Nicméně každý projekt je unikát a vyžaduje svoji vlastní sadu prověrek a analýz. Po letech praxe dokážeme odhadnout ty klíčové a soustředit se v nich na detaily,  které mohou mít nakonec rozhodující vliv. 

Úřady na vaší straně

Paralelně vstupujeme do vyjednávání s příslušnými úřady. Předkládáme jim váš záměr a začínáme vyjednávat požadavky obou stran. 

Je zcela běžná praxe, že místně příslušné úřady mají, zvláště u větších projektů, nároky na přispění developera do veřejné infrastruktury. 

Je ale nezbytné, aby nároky byly proporční, dopředu známé, dobře komunikované a pro klienta akceptovatelné. O to se postaráme.

Největší problém je ten, o kterém dopředu nevíte

Ačkoli se to může zdát jako banalita, vždy ověřujeme soulad s aktuálním územním plánem, vhodnost místa pro daný projekt dle územně právní limitace, nebo záměry města s lokalitou, ve které se váš pozemek nachází. 

Zvláště u rozvojových území je nezbytné zjišťovat i 10 let zpětně, jaké měla městská část s danými pozemky v minulosti záměry. A zda stále existují zájmy, kvůli kterým bude město na prosazení původních záměrů trvat.

Umíme vás zbavit většiny problémů

V dalším kroku pečlivě projdeme vaši kompletní projektovou dokumentaci a opravíme případné vady a nedostatky. 

Postaráme se, aby byla projektová dokumentace formálně správná a připravená na bezproblémové podání žádosti o stavební povolení.

I když nic neuděláte špatně, nemusí to stačit

V posledních letech máme opakovanou zkušenost, že i bezchybné úkony a podání přestávají stačit. 

Úřad není v mnoha kauzách nápomocný a pro mnoho investorů a stavebníků začíná být spíše nepřítelem. Jednotlivé procesy a požadavky jsou extrémně přísné. Předpisy se trvale zesložiťují, a průběžně mění. 

Proto je nezbytné taktizovat už na úrovni zkoordinování jednotlivých informací i jejich specifickém způsobu prezentace. 

Každý váš krok musí obsahoval nezpochybnitelnou syntézu informací z oblasti architektury i práva. Přesně reagovat na nejnovější zákony a pražské stavební předpisy. Zohledňovat nejnovější změny v územním plánu i plánu rozvoje města. 

S tím vším vám umíme pomoci. 

Do projektu umíme nastoupit v jakékoli jeho fázi

Pro investora je ale vždy nejvýhodnější, abychom byli u developerského záměru od samého začátku. Vše precizně zpracovali a odstranili z cesty potenciální i reálné překážky. A tím v maximální možné míře zabránili nežádoucím průtahům a zcela zbytečnému zdražování celého projektu.

Kontakt

Domluvte si schůzku

Přemýšlíte, zda vám můžeme ve vaší situaci pomoci? Ozvěte se a domluvíme se.

nám. 14. října 1278/1Praha 5 - Smíchov

  DAVID ARCHITEKTI CONSULTING


  Právo a architektura se spojily,
  aby váš projekt proměnily ve skutečnost
  AdresA

  nám. 14. října 1278/1

  Praha 5 – Smíchov

  Kontakt

  studio@davidarchitekti.cz

  +420 299 140 550

  DAVID ARCHITEKTI CONSULTING © 2024. All Rights Reserved.